Předpesachový seder

V úterý před pesachem jsme do školy pozvali rabi Kollera, aby pro rodiče a děti vedl ukázkový seder.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto


Novinky