Návštěva rabína Greenberga a S. Dubowského

Autoři dokumentu Trambling before G-d pojednávající o homosexuálních židech v ortodoxních komunitách navštívili 27, března Lauderovy školy.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto


Novinky