Exkurze do ZOO v Tróji

Exkurze do ZOO pro naše osmáky byla zaměřena na savce Země. Žáci vypracovávali pracovní listy, kde zpracovávali svá pozorování vzhledu savců ve výbězích, jejich tělních adaptací k životu v přirozeném prostředí a sledovaní jejich chováni. Fotodokumentaci zajistila Esterka Pálková a Roni Galper. Výsledek jejich snažení můžete zde také vidět. Odborného vedení naší exkurze se ujala a spoustu zajímavých informací nám sdělila Marta Dejmalová (studentka PřF UK). Na závěr chceme poděkovat Esterce Pálkové, protože jsme mohli využít její rodinné permanentky ke vstupu do ZOO.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto


Novinky