Comenius

Mezinárodní projekt na Lauderových školách Lauderovy školy vedly v uplynulých dvou letech mezinárodní multilaterální projekt Comenius, který byl zastřešen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy při Evropské komisi. Projektu se dále účastnily střední školy z belgického Aalstu, severoitalského Merana a Stockholmu. Studenti ve věku mezi 16 a 19 lety měli v rámci výuky možnost vzájemně lépe poznat a prozkoumat odlišnosti a společné rysy své kulturní identity.

Foto Foto Foto Foto


Novinky