Zápis do 1. třídy

Přijetí a zápis do první třídy ZŠ probíhá obvyklým způsobem.

Prosíme vás, abyste předem vyplnili registraci/přihlášku a doručili ji do školy – osobně (sekretariát školy) či elektronicky (skola@lauder.cz). Nejpozději do 26. března 2021.

V dubnu před zápisem (pokud jsme obdrželi registraci) Vám vygenerujeme kód, pod kterým se přihlásíte do on-line tabulky a zvolíte si pro Vás optimální čas zápisu v rozmezí 14:00–18:00. V den zápisu, 13. dubna 2021 (náhradní termín 27. dubna), prosím přijďte osobně do školy. K zápisu přineste občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců a rodný list dítěte. Výsledky přijímacího řízení škola uveřejní nejpozději do 30 dnů od data zápisu.

(Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na základní školu je výsledkem správního řízení (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona. Tato rozhodnutí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (www.lauder.cz). O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, § 71, odst. 1, 3). Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.)

Níže naleznete kritéria pro přijímání do 1. třídy ZŠ a registraci/přihlášku k vyplnění.

Dokumenty k zápisu pro školní rok 2021/22

Termíny zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/22

  • 13. dubna 2021 (14:00–18:00)
  • Náhradní termín: 27. dubna 2021 (14:00–18:00)

Den otevřeného vyučování 2020/21 v ZŠ

  • 2. prosince 2020 (8:30–14:00)

Den otevřených dveří 2020/21 v ZŠ

  • 2. prosince 2020 (14:00–18:00)


Novinky