Zápis do 1. a 6. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ

Vážení zájemci o naši 1. třídu,

dovolte mi informovat vás o podrobnostech letošního zápisu.

Prosíme vás, abyste předem vyplnili přihlášku a doručili ji do školy – osobně (sekretariát školy) či elektronicky (skola@lauder.cz). Nejpozději do 17. března 2017. Přihlášku naleznete níže.

Po obdržení přihlášky Vám vygenerujeme kód, pod kterým se přihlásíte do on-line tabulky a zvolíte si pro Vás optimální čas zápisu. Nebude tedy již nutné čekat hodiny v přeplněných prostorách se stresujícími se dětmi.

S sebou si, prosím, přineste rodný list zapisovaného dítěte (a váš občanský průkaz/pas).

(Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na základní školu je výsledkem správního řízení (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona. Tato rozhodnutí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (www.lauder.cz). O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, §71, odst. 1, 3). Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.)

Termíny zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/18

 • 6. dubna 2017 (čtvrtek 14:00–18:00)
 • Náhradní termín: 26. dubna 2017 (středa 14:00–18:00)
 • Den otevřeného vyučování 2016/17 v ZŠ

  • 30. listopadu (středa 8:30–14:00)

  Dny otevřených dveří 2016/17 v ZŠ

  • 30. listopadu 2016 (středa 14:00–18:00)
  • 8. března 2017 (středa 14:00–18:00)

  Zápis do 6. třídy ZŠ

  6. třída není určena pouze našim žákům z 1. stupně, ale lze se do ní hlásit i z jiných škol. Přihlásit se lze kdykoliv v průběhu roku – stačí kontaktovat ředitele školy (viz kontakty) – pro určení pořadí. Závazný zápis je až v květnu – po uzavření přijímacích řízení na osmiletá gymnázia.

  Termín zápisu do 6. třídy pro školní rok 2017/18

  • 10. května (středa 15:00–17:00)

  Den otevřeného vyučování 2016/17 v ZŠ

  • 30. listopadu (středa 8:30–14:00)

  Dny otevřených dveří 2016/17 v ZŠ

  • 30. listopadu 2016 (středa 14:00–18:00)
  • 8. března 2017 (středa 14:00–18:00)

  Novinky