Zájmové kroužky - základní škola

Vážení rodiče,

omlouváme se, ale vzhledem k rekonstrukci školy bude nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020 mírně chudší.

Vždy po skončení výuky prvního stupně se v učebnách budou učit studenti gymnázia, jsme tedy prostorově omezeni.

Tělocvična nebude fungovat většinu školního roku.

Snažíme se ve spolupráci s Hakoachem zachovat sportovní kroužky – sportík, fotbal a aerobik. V současné chvíli jednáme o pronájmu tělocvičny v ZŠ Jana Masaryka.

Ostatní kroužky, které se odehrávají odpoledne v prostorách školy, budou časově posunuty od 14.30–15.00.

Děkujeme za pochopení.

Radka Sobolová, zástupkyně pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

  • Kroužky zahájí činnost nejdříve v polovině října 2019.
  • Platba za kroužky je 1 300 Kč pololetně za jeden kroužek.
  • Přihlášky a podrobné informace: gabriela.kucerovazavináčlauder.cz


Novinky