Zájmové kroužky - základní škola

Nabídka kroužků bude zveřejněna v průběhu září.

  • Platba za kroužky je 1 300 Kč pololetně za jeden kroužek.
  • Kroužky začínají činnost v týdnu od 17. září 2018.
  • Přihlášky a podrobné informace: gabriela.kucerovazavináčlauder.cz


Novinky