Zájmové kroužky - ZŠ, NG

  • Nabídka kroužků bude zveřejněna na přelomu srpna a září.
  • Kroužky zahájí činnost od října 2021.
  • Přihlášky a informace: gabriela.kucerova@lauder.cz.


Novinky