Učební plán

1. stupeň

Předmět1.2.3.4.5.
Český jazyk a literatura88766
Anglický jazyk  333
Prvouka222  
Vlastivěda   12
Přírodověda   21
Matematika44455
Informatika    1
Tělesná výchova22222
Integrované V a Pč12111
Židovská výchova a hebrejština44   
Židovská a kulturní výchova  222
Hebrejský jazyk  222
Hudební výchova  111
Celkem týdně hodin 2122242526

2. stupeň

Předmět6.7.8.9.
Český jazyk a literatura4445
Anglický jazyk3333
Volitelný jazyk (Nj, Fj)  33
Hebrejský jazyk333 
Matematika a její aplikace4445
Informatika1  1
Dějepis2212
Občanská výchova 111
Fyzika1221
Chemie  22
Biologie2212
Geografie222 
Hudební výchova111 
Výtvarná výchova2211
Tělesná výchova2222
Židovská výchova, zpíváme v Žv2221
Mediální výchova   2
Celkem týdně hodin 29303231


Novinky