Rozvrh

Podrobnosti o předmětu a místnosti, kde je vyučován se zobrazí po přejetí buňky myší. Předměty vyznačené světle žlutou barvou se střídají v dvoutýdenních cyklech.

Třídy: 1., 2., 3., 4., 5.

1. třída

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1 Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
M (Ra) Matematika
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
2 M (Ra) Matematika
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
Tv (Ra) Tělesná výchova
učí: Ratajíková
místnost: tělocvična
poznámka:
M (Ra) Matematika
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
3 Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
učí: Divecká
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
Pr (Ra) Prvouka
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
Pr (Ra) Prvouka
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
4 VPč (Ra) Integrované výtvarné a prac. č
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
učí: Divecká
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka:
Tv (Ra) Tělesná výchova
učí: Ratajíková
místnost: tělocvična
poznámka:
5    

2. třída

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1 Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
M (Kal) Matematika
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
2 M (Kal) Matematika
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
M (Kal) Matematika
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
3 Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
Tv (Kal) Tělesná výchova
učí: Kaletová
místnost: tělocvična
poznámka:
VPč (Kal) Integrované výtvarné a prac. č
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
Tv (Kal) Tělesná výchova
učí: Kaletová
místnost: tělocvična
poznámka:
4 Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
Pr (Kal) Prvouka
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
VPč (Kal) Integrované výtvarné a prac. č
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
Pr (Kal) Prvouka
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
5  Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka:
  

3. třída

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1 Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
M (Sob) Matematika
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
ŽKv (Van) Židovská a kulturní výchova
učí: Váňová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
2 Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
Tv (Slo) Tělesná výchova
učí: Slobodová
místnost: tělocvična
poznámka:
3 M (Sob) Matematika
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
4 Pr (Moš) Prvouka
učí: Mošnerová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
M (Sob) Matematika
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
Pr (Moš) Prvouka
učí: Mošnerová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
M (Sob) Matematika
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
5 Tv (Slo) Tělesná výchova
učí: Slobodová
místnost: tělocvična
poznámka:
ŽKv (Van) Židovská a kulturní výchova
učí: Váňová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
  VPč (Moš) Integrované výtvarné a prac. č
učí: Mošnerová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka:

4. třída

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1 Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
M (Bim) Matematika
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
M (Bim) Matematika
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
2 ŽKv (Van) Židovská a kulturní výchova
učí: Váňová
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
M (Bim) Matematika
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
Tv (Bim) Tělesná výchova
učí: Bimková
místnost: tělocvična
poznámka:
Aj (Van) Anglický jazyk
učí: Vaňková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
Přv (Bim) Přírodověda
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
3 Aj (Van) Anglický jazyk
učí: Vaňková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
Přv (Bim) Přírodověda
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
ŽKv (Van) Židovská a kulturní výchova
učí: Váňová
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
4 M (Bim) Matematika
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
M (Bim) Matematika
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
Vla (Bim) Vlastivěda
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
Aj (Van) Anglický jazyk
učí: Vaňková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
5 Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
VPč (Bim) Integrované výtvarné a prac. č
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka:
Tv (Bim) Tělesná výchova
učí: Bimková
místnost: tělocvična
poznámka:

5. třída

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1 Aj (Van) Anglický jazyk
učí: Vaňková
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
učí: Sobolová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
ŽKv (Van) Židovská a kulturní výchova
učí: Váňová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
učí: Sobolová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
Aj (Van) Anglický jazyk
učí: Vaňková
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
2 Tv (Bim) Tělesná výchova
učí: Bimková
místnost: tělocvična
poznámka:
ŽKv (Van) Židovská a kulturní výchova
učí: Váňová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
M (Huj) Matematika
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
učí: Sobolová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
3 Vla (Huj) Vlastivěda
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
M (Huj) Matematika
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
Tv (Bim) Tělesná výchova
učí: Bimková
místnost: tělocvična
poznámka:
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
učí: Sobolová
místnost:
poznámka:
M (Huj) Matematika
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
4 Aj (Van) Anglický jazyk
učí: Vaňková
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
Přv (Huj) Přírodověda
učí: Hujerová
místnost:
poznámka:
M (Huj) Matematika
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
5 Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
učí: Sobolová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
VPč (Huj) Integrované výtvarné a prac. č
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
Vla (Huj) Vlastivěda
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
Ifk (Huj) Informatika
učí: Hujerová
místnost: lab. IVT
poznámka:
6    Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
učí: Sobolová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka:
 

Bimková, Gabriela

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1  Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
M (Bim) Matematika
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
M (Bim) Matematika
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
2 Tv (Bim) Tělesná výchova
pro: 5. třída
učí: Bimková
místnost: tělocvična
M (Bim) Matematika
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
Tv (Bim) Tělesná výchova
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: tělocvična
  Přv (Bim) Přírodověda
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
3  Přv (Bim) Přírodověda
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
Tv (Bim) Tělesná výchova
pro: 5. třída
učí: Bimková
místnost: tělocvična
Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
4 M (Bim) Matematika
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
M (Bim) Matematika
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
Vla (Bim) Vlastivěda
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
 
5 Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
VPč (Bim) Integrované výtvarné a prac. č
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
Čjl (Bim) Český jazyk a literatura
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: 4. tř. ZŠ
  Tv (Bim) Tělesná výchova
pro: 4. třída
učí: Bimková
místnost: tělocvična

Coman, Adam

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1 ŽvH (Com) Židovská výchova a hebrejština
pro: 2. třída
učí: Coman
místnost: Jazyková učebna
poznámka: ŽvHR
  ŽvH (Com) Židovská výchova a hebrejština
pro: 2. třída
učí: Coman
místnost: Jazyková učebna
poznámka: ŽvHR
ŽvH (Com) Židovská výchova a hebrejština
pro: 2. třída
učí: Coman
místnost: Jazyková učebna
poznámka: ŽvHR
 
2 ŽvH (Com) Židovská výchova a hebrejština
pro: 2. třída
učí: Coman
místnost: Jazyková učebna
poznámka: ŽvHR
    

Divecká, Helena

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1 ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
pro: 2. třída
učí: Divecká
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka: ŽvHZ
  ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
pro: 2. třída
učí: Divecká
místnost: Modlitebna
poznámka: ŽvHA
ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
pro: 2. třída
učí: Divecká
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka: ŽvHA
 
2 ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
pro: 2. třída
učí: Divecká
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka: ŽvHZ
  ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
pro: 2. třída
učí: Divecká
místnost: Modlitebna
poznámka: ŽvHB
  
3 ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
pro: 1. třída
učí: Divecká
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka: ŽvHA
  ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
pro: 1. třída
učí: Divecká
místnost: 1. tř. ZŠ
ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
pro: 2. třída
učí: Divecká
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka: ŽvHB
 
4 ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
pro: 1. třída
učí: Divecká
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka: ŽvHB
  ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
pro: 1. třída
učí: Divecká
místnost: 1. tř. ZŠ
ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
pro: 1. třída
učí: Divecká
místnost: Modlitebna
poznámka: ŽvHA
 
5    ŽvH (DiH) Židovská výchova a hebrejština
pro: 1. třída
učí: Divecká
místnost: Modlitebna
poznámka: ŽvHB
 

Friedmann, Peer

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1 He (Fri) Hebrejský jazyk
pro: 4. třída
učí: Friedmann
místnost: Jazyková učebna
poznámka: HeR
    
5    He (Fri) Hebrejský jazyk
pro: 4. třída
učí: Friedmann
místnost: Jazyková učebna
poznámka: HeR
 

Hametová, Zuzana

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1 He (Ham) Hebrejský jazyk
pro: 4. třída
učí: Hametová
místnost: Sexta
poznámka: HeB
    
5    He (Ham) Hebrejský jazyk
pro: 4. třída
učí: Hametová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka: HeB
 

Hujerová, Lucie

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
2   M (Huj) Matematika
pro: 5. třída
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
  
3 Vla (Huj) Vlastivěda
pro: 5. třída
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
M (Huj) Matematika
pro: 5. třída
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
   M (Huj) Matematika
pro: 5. třída
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
4 M (Huj) Matematika
pro: 5. třída
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka: MaB
  Přv (Huj) Přírodověda
pro: 5. třída
učí: Hujerová
místnost:
  M (Huj) Matematika
pro: 5. třída
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
5 M (Huj) Matematika
pro: 5. třída
učí: Hujerová
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka: MaA
  VPč (Huj) Integrované výtvarné a prac. č
pro: 5. třída
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
Vla (Huj) Vlastivěda
pro: 5. třída
učí: Hujerová
místnost: 5. tř. ZŠ
Ifk (Huj) Informatika
pro: 5. třída
učí: Hujerová
místnost: lab. IVT

Kaletová, Magdalena

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1  Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
M (Kal) Matematika
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka: MaB
Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: knihovna
poznámka: ČjlB
M (Kal) Matematika
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
2  M (Kal) Matematika
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
M (Kal) Matematika
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
poznámka: MaA
M (Kal) Matematika
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
3 Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
Tv (Kal) Tělesná výchova
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: tělocvična
VPč (Kal) Integrované výtvarné a prac. č
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: knihovna
poznámka: ČjlA
Tv (Kal) Tělesná výchova
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: tělocvična
4 Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
Pr (Kal) Prvouka
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
VPč (Kal) Integrované výtvarné a prac. č
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
Pr (Kal) Prvouka
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
5  Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
Čjl (Kal) Český jazyk a literatura
pro: 2. třída
učí: Kaletová
místnost: 2. tř. ZŠ
  

Lion, Liat

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1 He (Lio) Hebrejský jazyk
pro: 4. třída
učí: Lion
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka: HeA
He (Lio) Hebrejský jazyk
pro: 3. třída
učí: Lion
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka: HeA
  He (Lio) Hebrejský jazyk
pro: 3. třída
učí: Lion
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka: HeA
 
2 He (Lio) Hebrejský jazyk
pro: 3. třída
učí: Lion
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka: HeB
   He (Lio) Hebrejský jazyk
pro: 5. třída
učí: Lion
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka: HeA
 
3    He (Lio) Hebrejský jazyk
pro: 3. třída
učí: Lion
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka: HeB
 
4 He (Lio) Hebrejský jazyk
pro: 5. třída
učí: Lion
místnost: Modlitebna
poznámka: HeA
   He (Lio) Hebrejský jazyk
pro: 5. třída
učí: Lion
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka: HeB
 
5 He (Lio) Hebrejský jazyk
pro: 5. třída
učí: Lion
místnost: 5. tř. ZŠ
poznámka: HeB
   He (Lio) Hebrejský jazyk
pro: 4. třída
učí: Lion
místnost: 4. tř. ZŠ
poznámka: HeA
 

Mošnerová, Lenka

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
4 Pr (Moš) Prvouka
pro: 3. třída
učí: Mošnerová
místnost: 3. tř. ZŠ
  Pr (Moš) Prvouka
pro: 3. třída
učí: Mošnerová
místnost: 3. tř. ZŠ
Čjl (Moš) Český jazyk a literatura
pro: 5. třída
učí: Mošnerová
místnost: družina
poznámka: ČjlA
 
5    VPč (Moš) Integrované výtvarné a prac. č
pro: 3. třída
učí: Mošnerová
místnost: 3. tř. ZŠ
 

Ratajíková, Iva

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1 Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
M (Ra) Matematika
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
2 M (Ra) Matematika
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
Tv (Ra) Tělesná výchova
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: tělocvična
M (Ra) Matematika
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
3 Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: družina
poznámka: ČjlB
Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
  Pr (Ra) Prvouka
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
Pr (Ra) Prvouka
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
4 Čjl (Ra) Český jazyk a literatura
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: družina
poznámka: ČjlA
VPč (Ra) Integrované výtvarné a prac. č
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
  M (Ra) Matematika
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka: MaB
Tv (Ra) Tělesná výchova
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: tělocvična
5    M (Ra) Matematika
pro: 1. třída
učí: Ratajíková
místnost: 1. tř. ZŠ
poznámka: MaA
 

Slobodová, Eliška

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
2    Tv (Slo) Tělesná výchova
pro: 3. třída
učí: Slobodová
místnost: tělocvična
Čjl (Slo) Český jazyk a literatura
pro: 3. třída
učí: Slobodová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka: ČjlB
5 Tv (Slo) Tělesná výchova
pro: 3. třída
učí: Slobodová
místnost: tělocvična
    

Sobolová, Radka

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1 Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 3. třída
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 5. třída
učí: Sobolová
místnost: 5. tř. ZŠ
M (Sob) Matematika
pro: 3. třída
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 5. třída
učí: Sobolová
místnost: 5. tř. ZŠ
 
2  Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 3. třída
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 3. třída
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 5. třída
učí: Sobolová
místnost: Jazyková učebna
poznámka: ČjlB
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 5. třída
učí: Sobolová
místnost: 5. tř. ZŠ
3 M (Sob) Matematika
pro: 3. třída
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 3. třída
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 3. třída
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 5. třída
učí: Sobolová
místnost:
Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 3. třída
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka: ČjlA
4  M (Sob) Matematika
pro: 3. třída
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
  Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 3. třída
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
M (Sob) Matematika
pro: 3. třída
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
5  Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 5. třída
učí: Sobolová
místnost: 5. tř. ZŠ
   Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 3. třída
učí: Sobolová
místnost: 3. tř. ZŠ
6    Čjl (Sob) Český jazyk a literatura
pro: 5. třída
učí: Sobolová
místnost: 5. tř. ZŠ
 

Vaňková, Zuzana

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1 Aj (Van) Anglický jazyk
pro: 5. třída
učí: Vaňková
místnost: 5. tř. ZŠ
Aj (Van) Anglický jazyk
pro: 3. třída
učí: Vaňková
místnost: Kvinta
poznámka: AjB
  Aj (Van) Anglický jazyk
pro: 3. třída
učí: Vaňková
místnost: Prima
poznámka: AjB
Aj (Van) Anglický jazyk
pro: 5. třída
učí: Vaňková
místnost: 5. tř. ZŠ
2 Aj (Van) Anglický jazyk
pro: 3. třída
učí: Vaňková
místnost: 3. tř. ZŠ
poznámka: AjA
   Aj (Van) Anglický jazyk
pro: 4. třída
učí: Vaňková
místnost: 4. tř. ZŠ
Aj (Van) Anglický jazyk
pro: 3. třída
učí: Vaňková
místnost: družina
poznámka: AjA
3 Aj (Van) Anglický jazyk
pro: 4. třída
učí: Vaňková
místnost: 4. tř. ZŠ
   Aj (Van) Anglický jazyk
pro: 3. třída
učí: Vaňková
místnost: Modlitebna
poznámka: AjA
Aj (Van) Anglický jazyk
pro: 3. třída
učí: Vaňková
místnost: družina
poznámka: AjB
4  Aj (Van) Anglický jazyk
pro: 5. třída
učí: Vaňková
místnost: 5. tř. ZŠ
   Aj (Van) Anglický jazyk
pro: 4. třída
učí: Vaňková
místnost: 4. tř. ZŠ

Váňová, Tereza

  Pondělí Úterý Středa Čtrvtek Pátek
1   ŽKv (Van) Židovská a kulturní výchova
pro: 5. třída
učí: Váňová
místnost: 5. tř. ZŠ
  ŽKv (Van) Židovská a kulturní výchova
pro: 3. třída
učí: Váňová
místnost: 3. tř. ZŠ
2 ŽKv (Van) Židovská a kulturní výchova
pro: 4. třída
učí: Váňová
místnost: 4. tř. ZŠ
ŽKv (Van) Židovská a kulturní výchova
pro: 5. třída
učí: Váňová
místnost: 5. tř. ZŠ
   
3   ŽKv (Van) Židovská a kulturní výchova
pro: 4. třída
učí: Váňová
místnost: 4. tř. ZŠ
  
5  ŽKv (Van) Židovská a kulturní výchova
pro: 3. třída
učí: Váňová
místnost: 3. tř. ZŠ
   


Novinky