Družina - Lauderovy školy v Praze


Školní družina

Kontakt: druzina@lauder.cz, +420 777 700 855, +420 777 700 961

Žáci 1. stupně základní školy mají možnost po ukončení vyučování navštěvovat školní družinu a různé zájmové kroužky.

Ve školní družině mají k dispozici prostornou místnost vybavenou hrami, mají volný přístup na venkovní terasu a školní hřiště.

Školní družina má pestrou náplň své práce:

  • upřednostňuje rekreační a odpočinkové činnosti, relaxační zaměstnání
  • přípravu na vyučování formou sebevzdělávacích her, nebo psaním úloh
  • zařazuje zájmové činnosti, výtvarné, literární, práci s různým materiálem
  • častěji budeme podnikat vycházky, návštěvy výstav, divadel
  • dle zájmu dětí nacvičovat divadelní představení
  • prezentovat své práce na nástěnce u ŠD, vyrábět dárečky pro své kamarády
  • pokud na škole bude zahájeno košer vaření, navštěvovat i tuto zájmovou činnost
  • obnovit počítač v prostorách ŠD
  • k naučným cyklům využívat televize a videa

Poplatek za družinu – 500 Kč měsíčně

Novinky