Přijímací zkoušky

prima

Zápis do 1. třídy ZŠ

termíny a náležitosti

Výuka online

update po týdnu

Školní platby

informace

Školka OTEVŘENÁ

změny provozní doby

Výukové zdroje

online - aktualizace

  • 09/04   Pesachové prázdniny (do 19. dubna)
  • 29/04   Jom haacmaut — odpolední školní oslava
  • 30/04   Den otevřených dveří (MŠ)
  • 05/05 12:30 Zápis do MŠ
  • 18/05   Ústní maturity (do 21. května)
  • 29/05   Šavuot – škola je zavřená

Zápisy a přijímací zkouškyNovinky