Vedení škol

Petr Karas
petr.karaszavináčlauder.cz
+420 777 700 857
Ředitel

Lucie Berka Hall
lucie.hallzavináčlauder.cz
+420 777 700 856
Zástupkyně ředitele pro gymnázium a 2. stupeň ZŠ

Tereza Gafna Váňová
tereza.vanovazavináčlauder.cz
+420 777 700 858
Zástupkyně ředitele pro judaismus

Radka Sobolová
radka.sobolovazavináčlauder.cz
+420 777 883 755
Zástupkyně ředitele pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

 • Kontakt: +420 272 047 971–72, skolazavináčlauder.cz

Rada školy

 • Radan Salomonovič, předseda Rady školy LŠ (do 6/2025)
 • Kateřina Dejmalová (do 1/2025)
 • Eva Feuerstein (do 2/2023)
 • Michal Frankl (do 6/2025)
 • Hana Králová (do 6/2025)
 • Leo Pavlát (do 11/2023)
 • Michaela Zoubková (do 1/2021)

Školská rada

Lauderovy školy mají jednu školskou radu (společnou pro MŠ, ZŠ a gymnázium). Rada má deset členů; jsou to zástupci zřizovatele, rodičů a pedagogů. Připomínky, dotazy a návrhy lze zasílat na skolska.rada@lauder.cz.

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni do Školské rady:
 • Elmar Tausinger (MŠ, do 8/2020)
 • Martina Franklová (ZŠ, do 3/2022), předsedkyně ŠR LŠ
 • Martina Pojarová (G, do 3/2022)
Za zletilé studenty školy:
 • --------------------- (G)
Za pedagogické pracovníky školy:
 • Nikola Šafránková (MŠ, do 3/2022)
 • Radka Sobolová (ZŠ, do 10/2020), místopředsedkyně ŠR LŠ
 • Šárka Kvasničková (G, do 10/2020)
Za zřizovatele:
 • David Kostka (do 4/2021)
 • Petr Kučera (do 4/2021)
 • Věra Semerádová (do 4/2021)

Zápisy ze školské radyNovinky