Vedení škol

Petr Karas
petr.karaszavináčlauder.cz
+420 777 700 857
Ředitel

Lucie Berka Hall
lucie.hallzavináčlauder.cz
+420 777 700 856
Zástupkyně ředitele pro gymnázium a 2. stupeň ZŠ

Tereza Gafna Váňová
tereza.vanovazavináčlauder.cz
+420 777 700 858
Zástupkyně ředitele pro judaismus

Radka Sobolová
radka.sobolovazavináčlauder.cz
+420 777 700 859
Zástupkyně ředitele pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

 • Kontakt: +420 272 047 971–72, skolazavináčlauder.cz

Rada školy

 • Radan Salomonovič, předseda Rady školy LŠ (do 5/2020)
 • Kateřina Dejmalová (do 1/2020)
 • Eva Feuerstein (do 2/2018)
 • Michal Frankl (do 5/2020)
 • Hana Králová (do 5/2020)
 • Leo Pavlát (do 11/2018)
 • Michaela Zoubková (do 1/2021)

Školská rada

Lauderovy školy mají jednu školskou radu (společnou pro MŠ, ZŠ a gymnázium). Rada má deset členů; jsou to zástupci zřizovatele, rodičů a pedagogů.

Za zákonné zástupce žáků byli pro funkční období 2015-2018 zvoleni do Školské rady:
 • Martina Franklová (MŠ), předsedkyně Školské rady LŠ
 • Gabriela Dymešová (ZŠ)
 • Monika Maurerová (G), místopředsedkyně Školské rady LŠ
Za zletilé studenty školy:
 • --------------------- (G)
Za pedagogické pracovníky školy:
 • Nikola Šafránková (MŠ)
 • Magdalena Kaletová (ZŠ)
 • Irena Poláková (G)
Za zřizovatele:
 • David Kostka
 • Petr Kučera
 • Věra Semerádová

Zápisy ze školské rady

Novinky