Projekty EU

Učíme se příběhem

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094

Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Celkový objem dotace: Kč 13.651.000,-

V projektu vytvoříme model výuky literatury jako předmětu cíleného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Zaměříme se na 5. – 9. ročník základní školy. Rámec nám poskytne naratologie, tedy teorie vyprávění, kterou považujeme za příznivý teoretický model přemýšlení nad textem, a to i pro dítě – čtenáře. Cílem je, aby děti dostaly k dispozici nástroj analýzy textu – příběhu, uplatnitelného pro literaturu, kterou samy čtou, a pro tvořivé přemýšlení nad ní. V rámci spolupráce základních škol a veřejných knihoven vznikne cyklus tří ověřených vzdělávacích programů zaměřených na 2. st. ZŠ, které budou posléze v intencích výzvy nabídnuty ke všeobecnému užití.

Nová škola, o. p. s.

Mobilita – Erasmus+

Díky podpoře programu Erasmus+ navštívili naši učitelé několik zahraničních škol. Krátké texty o jejich návštěvách vyšly v Obecních novinách na jaře 2018. Ke stažení v PDF zde.

Šablony ZŠ

Lauderovy školy podaly žádost do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002922 a pracovním názvem „Vzdělání pro život“.

Předpokládaná celková výše dotace činí 594 442 Kč. Realizace projektu od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019.

Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Šablony SŠ

Lauderovy školy podaly žádost do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ I“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002922 a pracovním názvem „Pro život učený, podpora vzdělávání na Lauderových školách v Praze“.

Předpokládaná celková výše dotace činí 470 652 Kč. Realizace projektu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy OP VVVZ, MŠMT

Novinky