Projekty EU

Mobilita – Erasmus+

Díky podpoře programu Erasmus+ navštívili naši učitelé několik zahraničních škol. Krátké texty o jejich návštěvách vyšly v Obecních novinách na jaře 2018. Ke stažení v PDF zde.

Šablony ZŠ

Lauderovy školy podaly žádost do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002922 a pracovním názvem „Vzdělání pro život“.

Předpokládaná celková výše dotace činí 594 442 Kč. Realizace projektu od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019.

Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Šablony SŠ

Lauderovy školy podaly žádost do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ I“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002922 a pracovním názvem „Pro život učený, podpora vzdělávání na Lauderových školách v Praze“.

Předpokládaná celková výše dotace činí 470 652 Kč. Realizace projektu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy OP VVVZ, MŠMT

Novinky