Zápis do MŠ

Přijetí a zápis do MŠ probíhá obvyklým způsobem. Rodiče dětí mohou v opodstatněných případech žádat o přijetí svého dítěte i v průběhu školního roku.

Prosíme vás, abyste předem vyplnili níže přiloženou registraci/přihlášku a doručili ji do školy – osobně (sekretariát školy) či elektronicky (skola@lauder.cz). Nejpozději do 8. dubna 2020.

Po obdržení registrace Vám vygenerujeme kód, pod kterým se přihlásíte do on-line tabulky a zvolíte si pro Vás optimální čas zápisu v rozmezí 12:30–18:00. V den zápisu, 5. května 2020, prosím přijďte osobně do školy. K zápisu přineste občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců a rodný list dítěte. Přítomnost zapisovaného dítěte je vítaná, ale není nutná. Výsledky přijímacího řízení škola uveřejní nejpozději do 30 dnů od data zápisu.

Níže naleznete kritéria pro přijímání do MŠ a registraci/přihlášku k vyplnění.

Termín zápisu pro školní rok 2020/21

  • 5. května 2020 (12:30–18:00)

Dokumenty k zápisu pro školní rok 2020/21

Den otevřených dveří 2019/20 v MŠ

  • 30. dubna 2020 (9:00–11:30, 14:00–18:00)


Novinky