Zájmové kroužky - Lauderovy školy v Praze


Zájmové kroužky

Den a čas Kroužek / Vedoucí
-Praktická halacha
Daniel Mayer
-Paraša
Helena Divecká
  • Pololetní platba za každý kroužek je 1 300 Kč (kroužek Krav Maga je zdarma).
  • Kroužky začínají činnost v týdnu od 17. září 2018.
  • Přihlášky a podrobné informace: gabriela.kucerovazavináčlauder.cz

Novinky