Učební plán

Předmět1.0.2.0.3.0.4.0.5.0.6.0.7.0.8.0.
Český jazyk a literatura44443344
Anglický jazyk33333333
2. cizí jazyk (Fj, Nj)  333333
Hebrejský jazyk333333  
Základy společenských věd     223
Židovská studia    222 
Židovská a kulturní výchova2221    
Dějepis2212222 
Geografie2111222 
Matematika4444444 
Tělesná výchova22222222
Fyzika1221222 
Chemie  22222 
Biologie2211222 
Informatika1   2  1
Občanská výchova 111    
Estetická výchova    22  
Hudební výchova111     
Výtvarná výchova2211    
Svět v souvislostech v Aj  11    
Mediální výchova   2    
Profilový předmět 1       2
Profilový předmět 2       2
Profilový předmět 3       2
Profilový předmět 4       2
Volitelný předmět 1      22
Volitelný předmět 2      22
Volitelný předmět 3       2
Volitelný předmět 4        
Celkem týdně hodin 2929323234343430

Novinky