Učební plán

Předmět1.G.2.G.3.0.4.0.5.0.6.0.7.0.8.0.
Český jazyk a literatura44443335
Anglický jazyk33333333
2. cizí jazyk (Fj, Nj)  333333
Hebrejský jazyk333333  
Základy společenských věd     222
Židovská studia    222 
Židovská a kulturní výchova2211    
Dějepis2212222 
Geografie2212222 
Matematika4444445 
Tělesná výchova22222222
Fyzika 222222 
Chemie  22222 
Biologie2211222 
Informatika1   2  1
Občanská výchova1111    
Estetická výchova    22  
Hudební výchova111     
Výtvarná výchova222     
Mediální výchova   2    
Profilový předmět 1       2
Profilový předmět 2       2
Profilový předmět 3       2
Profilový předmět 4       2
Volitelný předmět 1      22
Volitelný předmět 2      22
Volitelný předmět 3       2
Celkem týdně hodin 2930313234343430


Novinky