Přijímací zkoušky na gymnázium

 • kód oboru: 79-41-K/81
 • název oboru: gymnázium
 • lékařské potvrzení na přihlášce na LŠ není zapotřebí
 • pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a češtiny (od října do konce května), každé úterý 14:30–16:10

S ohledem na uzavření škol v důsledku epidemie COVID-19 platí následující:

 • termín jednotné přijímací zkoušky: 9. června – pozvánku Vám pošle druhá ze škol, kam jste se hlásili (viz vysvětlení níže)
 • obsah jednotné přijímací zkoušky se nemění – tedy český jazyk a matematika
 • největší plánovaná změna: Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pro naše uchazeče to znamená, že s ohledem na fakt, že k nám se psali na 2. termín, tak budou konat přijímací zkoušky na jiných školách (kromě těch, kteří si zvolili jen jednu školu). Uchazeči budou mít jen jeden pokus. Přijímací zkoušky se budou psát na škole číslo 1 na přihlášce. ALE výsledky obdrží obě školy. Volit tedy půjde mezi oběma školami.
 • termín školní části: s ohledem na všechny změny, které nastaly, využijeme pro školní část všechny tři dny, které MŠMT nabízí. Tedy 27. a 28. května, 5. června. Půjde o tři dny ústních pohovorů. Termínově předcházející jednotné přijímací zkoušce (nově přijaté pravidlo). Vždy ráno bude od 8:30 test OSP pro všechny uchazeče, kteří ten den dělají ústní motivační pohovor. A pak budou celý den probíhat ústní pohovory. Vše bude v pozvánce, kterou budeme zasílat. Nyní uchazeče obesíláme s informací, zda mohou na uvedené termíny – seřazené dle registračních čísel. Jakmile budeme mít potvrzeno, případně zaznamenány změny, pošleme pozvánky.
 • další pravidla – vstup do budovy školy jen pro uchazeče, pravidla ohledně roušek apod. – budou součástí pozvánky
 • vyhlášení výsledků – nejpozději 17. června

Den otevřeného vyučování 2019/20 na gymnáziu

 • 4. prosince 2019 (8:30–14:00)

Dny otevřených dveří 2019/20 na gymnáziu

 • 4. prosince 2019 (14:00–18:00)
 • 29. ledna 2020 (14:00–18:00)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích.

Přijímací zkoušky jsou:

a) písemné (tři části):

 • zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat)
 • zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat)
 • test obecných studijních předpokladů

Pro rok 2020 MŠMT změnilo délku testů: z matematiky trvá 85 minut, český jazyk 70 minut (naše OSP zůstává na 60 minutách). Mezi testy je přestávka.

b) motivační ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy. Součástí ústního (motivačního) pohovoru je motivační dopis „Proč právě naše škola?“ (může psát uchazeč, rodiče i ve spolupráci) o délce 200–300 slov – prosíme o dodání spolu s přihláškou (lze fyzicky nebo elektronicky – skola@lauder.cz)

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů.

Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku.

Kritéria pro přijetí

Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %. Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 30 %, M (stát) = 30 %, OSP = 20 %, ústní pohovor (škola) = 20 %.

Jednotné přijímací zkoušky

Ukázky testů CERMATuNovinky