Přijímací zkoušky na gymnázium

 • kód oboru: 79-41-K/81
 • název oboru: gymnázium
 • lékařské potvrzení na přihlášce na LŠ není zapotřebí
 • státní písemná část zkoušky (ČjL a M) a školní OSP do primy (z 5. tříd) se uskuteční ve dnech 16. a 17. dubna 2019 (1. a 2. termín)
 • ústní pohovory do primy (z 5. tříd) proběhnou ve dnech 15. a 18. dubna 2019 (zájemci si volí jeden z termínů - bez ohledu na termín státní části přijímaček; 18. dubna jsou na většině škol prázdniny, víme to, nejde o překlep)
 • pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a češtiny (od září do dubna), každé úterý 14:30–16:10

Den otevřeného vyučování 2018/19 na gymnáziu

 • 28. listopadu 2018 (8:30–14:00)

Dny otevřených dveří 2018/19 na gymnáziu

 • 28. listopadu 2018 (14:00–18:00)
 • 29. ledna 2019 (14:00–18:00)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích.

Přijímací zkoušky jsou:

a) písemné (tři části):

 • zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat)
 • zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat)
 • test obecných studijních předpokladů

Každý test trvá 60 minut. Mezi testy je přestávka.

b) ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů.

Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku.

Kritéria pro přijetí

Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %. Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 30 %, M (stát) = 30 %, OSP = 20 %, ústní pohovor (škola) = 20 %.

Jednotné přijímací zkoušky

Ukázky testů CERMATuNovinky