Přijímací zkoušky na gymnázium

  • kód oboru: 79-41-K/81
  • název oboru: gymnázium
  • lékařské potvrzení na přihlášce na LŠ není zapotřebí
  • státní písemná část zkoušky (ČjL a M) do primy (z 5. tříd) se uskuteční ve dnech 14. a 15. dubna 2021 (1. a 2. termín 1. kola), školní část zkoušky (motivační pohovor) se uskuteční ve dnech 12., 13. dubna (1. termín) a 16. dubna 2021 (2. termín).
  • pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a češtiny (od září do začátku dubna) každé úterý 14:30–16:10

Den otevřeného vyučování 2020/21 na gymnáziu

  • 2. prosince 2020 (8:30–14:00)

Dny otevřených dveří 2020/21 na gymnáziu

  • 2. prosince 2020 (14:00–18:00)
  • 26. ledna 2021 (14:00–18:00)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích.

Přijímací zkoušky jsou:

a) písemné (dvě části):

  • zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat)
  • zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat)

Test z matematiky trvá 85 minut, z českého jazyka 70 minut. Mezi testy je přestávka.

b) motivační ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy. Součástí ústního (motivačního) pohovoru je motivační dopis "Proč právě naše škola?" (může psát uchazeč, rodiče i ve spolupráci) o délce 200–300 slov – prosíme o dodání spolu s přihláškou (lze fyzicky nebo elektronicky – skola@lauder.cz)

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů.

Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku.

Kritéria pro přijetí

Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %. Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 35 %, M (stát) = 35 %, ústní pohovor (škola) = 30 %.

Jednotné přijímací zkoušky

Ukázky testů CERMATuNovinky