Přijímací zkoušky na gymnázium

 • kód oboru: 79-41-K/81
 • název oboru: gymnázium
 • lékařské potvrzení na přihlášce na LŠ není zapotřebí
 • státní písemná část zkoušky (ČjL a M) a školní OSP do primy (z 5. tříd) se uskuteční ve dnech 12. a 28. dubna 2020 (1. a 2. termín)
 • pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a češtiny (od října do dubna), každé úterý 14:30–16:10

Den otevřeného vyučování 2019/20 na gymnáziu

 • 4. prosince 2019 (8:30–14:00)

Dny otevřených dveří 2019/20 na gymnáziu

 • 4. prosince 2019 (14:00–18:00)
 • 29. ledna 2020 (14:00–18:00)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích.

Přijímací zkoušky jsou:

a) písemné (tři části):

 • zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat)
 • zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat)
 • test obecných studijních předpokladů

Každý test trvá 60 minut. Mezi testy je přestávka.

b) ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů.

Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku.

Kritéria pro přijetí

Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %. Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 30 %, M (stát) = 30 %, OSP = 20 %, ústní pohovor (škola) = 20 %.

Jednotné přijímací zkoušky

Ukázky testů CERMATuNovinky