Přijímací zkoušky na gymnázium

 • kód oboru: 79-41-K/81
 • název oboru: gymnázium
 • lékařské potvrzení na přihlášce na LŠ není zapotřebí
 • státní písemná část zkoušky (ČjL a M) a školní (Scio) OSP do primy (z 5. tříd) se uskuteční ve dnech 13. a 17. dubna 2018
 • ústní pohovory do primy (z 5. tříd) proběhnou 16. a 18. dubna 2018
 • pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a češtiny (od září do dubna), každé úterý 14:30–16:10

Den otevřeného vyučování 2017/18 na gymnáziu

 • 29. listopadu 2017 (8:30–14:00)

Dny otevřených dveří 2017/18 na gymnáziu

 • 29. listopadu 2017 (14:00–18:00)
 • 30. ledna 2018 (14:00–18:00)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019:

 • otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích
 • doplňujeme kvintu

Přijímací zkoušky jsou:

a) písemné (tři části):

 • zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat)
 • zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat)
 • test obecných studijních předpokladů – zajišťuje Scio

Každý test trvá 60 minut. Mezi testy je přestávka.

b) ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů.

Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku.

Kritéria pro přijetí

Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %. Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 30 %, M (stát) = 30 %, OSP (Scio) = 20 %, ústní pohovor (škola) = 20 %.

Jednotné přijímací zkoušky

Ukázky testů CERMATu

Novinky