Přijímací zkoušky na gymnázium

  • kód oboru: 79-41-K/81
  • název oboru: gymnázium
  • lékařské potvrzení na přihlášce na LŠ není zapotřebí
  • státní písemná část zkoušky (ČjL a M) do primy (z 5. tříd) se uskuteční ve dnech 5. a 6. května 2021 (1. a 2. termín 1. kola), školní část zkoušky (motivační pohovor) se dle nového opatření MŠMT musí konat ve stejný den jako státní, tedy také ve dnech 5. a 6. května (1. a 2. termín).
  • pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a češtiny (od září do 27. dubna) každé úterý 14:30–16:10

Den otevřeného vyučování 2020/21 na gymnáziu

  • ZRUŠEN!!!
    Omlouváme se, rodiče stávajících studentů mají možnost distanční hodiny navštívit (MS Teams). Z bezpečnostních důvodů přístup zvenčí neumožníme.

Dny otevřených dveří 2020/21 na gymnáziu

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích.

Přijímací zkoušky jsou:

a) písemné (dvě části):

  • zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat)
  • zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat)

Test z matematiky trvá 85 minut, z českého jazyka 70 minut. Mezi testy je přestávka.

b) motivační ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy. Součástí ústního (motivačního) pohovoru je motivační dopis "Proč právě naše škola?" (může psát uchazeč, rodiče i ve spolupráci) o délce 200–300 slov – prosíme o dodání spolu s přihláškou (lze fyzicky nebo elektronicky – skola@lauder.cz)

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů.

Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku.

Kritéria pro přijetí

Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %. Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 35 %, M (stát) = 35 %, ústní pohovor (škola) = 30 %.

Jednotné přijímací zkoušky

Ukázky testů CERMATuNovinky