Přijímací zkoušky na gymnázium

 • státní písemná část zkoušky (ČjL a M) do primy (z 5. tříd) se uskuteční dne 20. 4. 2017 (2. termín 1. kola), v době 1. termínu 1. kola (18. 4. 2017) je svátek Pesach. Prosíme proto všechny zájemce, aby si na 1. termín napsali druhou ze škol, kam se hlásí (pokud se jinam hlásí). Zájemci, kteří nemohou ke zkouškám v době Pesachu přijít, dodají dané škole omluvenku (nejlépe zdravotní důvody) a vykonají zkoušku v náhradním termínu 11. května 2017. Výsledky se berou jako rovnocenné s výsledky v prvním kole.
 • školní část zkoušky (OSP, pohovor) do primy (z 5. tříd) se uskuteční dne: 13. dubna 2017 (čtvrtek) a 19. dubna 2017 (středa). Zájemci si mohou vybrat, mírně preferován je termín 13. dubna.
 • rozdílové zkoušky do kvinty (z 9. tříd) osmiletého gymnázia se uskuteční dne: 5. dubna 2017 (středa)
 • Pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a češtiny (od září do dubna), každý čtvrtek 14:30–17:00

Den otevřeného vyučování 2016/17 na gymnáziu

 • 30. listopadu (středa 8:30–14:00)

Dny otevřených dveří 2016/17 na gymnáziu

 • 30. listopadu 2016 (středa 14:00–18:00)
 • 1. února 2017 (středa 14:00–18:00)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Ve školním roce 2017/2018:

 • otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích
 • doplňujeme kvintu

Přijímací zkoušky jsou:

a) písemné (tři části):

 • zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat)
 • zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat)
 • test obecných studijních předpokladů – zajišťuje Scio

Každý test trvá 60 minut. Mezi testy je přestávka.

b) ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů.

Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku.

Kritéria pro přijetí

Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %. Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 30 %, M (stát) = 30 %, OSP (Scio) = 20 %, ústní pohovor (škola) = 20 %.

Jednotné přijímací zkoušky

Ukázky testů CERMATu

Novinky