Harmonogram maturit 2019/2020

Časový harmonogram

S ohledem na zavření škol (Covid-19) je řada termínů změněna, některé zcela zrušeny, u některých se teprve čeká...

Mezní termín volby maturitních předmětů 29. listopadu 2019
Písemná část maturit (státní – slohová práce z Čj) zrušeno
Mezní termín odevzdání matur. prací z Žs 26. dubna 2020
Poslední zvonění
Písemná část maturit (státní – slohová práce z Aj) zrušeno
Studijní volno od 22. května 2020
Písemná část maturit (školní – Aj, He) 27. května 2020
Písemná část maturit (státní – didaktické testy – M, Aj) 1. června 2020
Písemná část maturit (státní – didaktické testy – Čjl) 2. června 2020
Ústní část maturit (školní + státní) 10.–15. června 2020

Seznam maturitních předmětů profilové části 2019/2020Novinky