Harmonogram maturit 2018/2019

Časový harmonogram

Mezní termín volby maturitních předmětů 30. listopadu 2018
Písemná část maturit (státní – slohová práce) 10.–11. dubna 2019
Písemná část maturit (školní) – Aj/Fj/Nj/He 17. dubna 2019
Poslední zvonění 18. dubna 2019
Mezní termín odevzdání matur. prací z Žs 28. dubna 2019
Studijní volno od 19. dubna 2019
Písemná část maturit (státní) 2.–11. května 2019
Ústní část maturit (školní + státní) 20.–22. května 2019

Seznam maturitních předmětů profilové části 2018/2019

Novinky