Harmonogram maturit 2019/2020

Časový harmonogram

Mezní termín volby maturitních předmětů 29. listopadu 2019
Písemná část maturit (státní – slohová práce z Čj) 8. dubna 2020
Mezní termín odevzdání matur. prací z Žs 26. dubna 2020
Písemná část maturit (školní – Aj, Nj, Fj, He) 28. dubna 2020
Poslední zvonění 29. dubna 2020
Písemná část maturit (státní – slohová práce z Aj, Nj, Fj) 30. dubna 2020
Studijní volno od 30. dubna 2020
Písemná část maturit (státní – M, Aj) 4.–6. května 2020
Písemná část maturit (státní – Čj, Nj, Fj) 4.–6. května 2020
Ústní část maturit (školní + státní) 18.–21. května 2020

Seznam maturitních předmětů profilové části 2019/2020Novinky