Harmonogram maturit 2020/2021

Časový harmonogram

Mezní termín volby maturitních předmětů 30. listopadu 2020
Mezní termín odevzdání matur. prací z Žs 25. dubna 2021
Písemná část maturit (školní – slohová práce z Čj) 28. dubna 2021
Písemná část maturit (školní – Aj, Nj, Fj, He) 29. dubna 2021
Poslední zvonění 30. dubna 2021
Studijní volno od 1. května 2021
Písemná část maturit (státní – didaktické testy) 3.–14. května 2021
Ústní část maturit 19.–25. května 2021

Seznam maturitních předmětů, podmínek a seznamu literatury 2020/2021Novinky