Harmonogram maturit 2018/2019

Časový harmonogram

Mezní termín volby maturitních předmětů 30. listopadu 2018
Písemná část maturit (státní – slohová práce z Čj) 10. dubna 2019
Písemná část maturit (státní – slohová práce z Aj, Nj) 11. dubna 2019
Písemná část maturit (školní – Aj, Fj, Nj, He) 17. dubna 2019
Poslední zvonění 18. dubna 2019
Studijní volno od 19. dubna 2019
Mezní termín odevzdání matur. prací z Žs 28. dubna 2019
Písemná část maturit (státní – M, Aj) 2. května 2019
Písemná část maturit (státní – Čj, Nj) 3. května 2019
Ústní část maturit (školní + státní) 20.–22. května 2019

Seznam maturitních předmětů profilové části 2018/2019Novinky