Harmonogram maturit 2020/2021

Časový harmonogram

Mezní termín volby maturitních předmětů 30. listopadu 2020
Mezní termín odevzdání matur. prací z Žs 25. dubna 2021
Poslední zvonění 14. května 2021
Studijní volno od 17. května 2021
Písemná část maturit (státní – didaktické testy) 24.–26. května 2021
Ústní část maturit 1.–4. června 2021

Seznam maturitních předmětů, podmínek a seznamu literatury 2020/2021Novinky