Harmonogram maturit 2016-2017

Časový harmonogram

Mezní termín volby maturitních předmětů 29. listopadu 2016
Písemná část maturit (státní – slohová práce) 11. dubna 2017
Písemná část maturit (školní) – Aj/Fj/Nj/He 20. dubna 2017
Poslední zvonění 21. dubna 2017
Mezní termín odevzdání matur. prací z Žs 23. dubna 2017
Studijní volno od 24. dubna 2017
Písemná část maturit (státní) 2.–12. května 2017
Ústní část maturit (školní + státní) 16. a 17. května 2017

Novinky