Gymnázium

 • úspěšnost přijetí na VŠ dlouhodobě 90–100 %
 • ve třídách je nejčastěji do 20 studentů, individuální přístup
 • první hodina začíná v 8.30
 • výuka angličtiny probíhá ve skupinách napříč ročníky
 • bohatá nabídka volitelných seminářů

Od školního roku 2009/2010 otevřeno osmileté gymnázium (prima, kvinta).

Gymnázium je svým zaměřením všeobecné. Cílem školy je poskytnout vzdělání v rámci evropské, české a židovské kultury. Škola je otevřena všem studentům s židovskými kořeny, případně i těm, kteří chtějí poznat židovskou kulturu a tradici formou volitelných seminářů.

Třídy tvoří malé kolektivy a nabízejí osobní přístup. Výuka probíhá podle osnov MŠMT pro gymnázia, učební plán je však přizpůsoben specifikům gymnázia, tedy výuce základů judaismu a hebrejštiny. V oblasti cizích jazyků škola, kromě povinného anglického a hebrejského jazyka, nabízí francouzštinu a němčinu.

Gymnázium pořádá různé výlety, kulturní akce a vzdělávací projekty s židovskou tématikou.

Škola dále nabízí

 • lyžařský výcvik
 • sportovní pobyt v přírodě
 • poznávací pobyt ve Francii
 • poznávací pobyt v Izraeli
 • poznávací zájezdy do německy mluvících zemí

Studenti mají k dispozici

 • moderně vybavenou počítačovou pracovnu
 • knihovnu s odbornou literaturou i beletrií
 • GIS laboratoř (Arc View 9.0), GPS systémy, velkoformátový plotter

Novinky