Základní informace o e-škole

Projekt e-škola je speciální výukový program Nadace Ronalda S. Laudera a pražských Lauderových škol. Umožňuje studium judaismu a hebrejštiny dětem židovského původu, které mají zájem o židovské vzdělávání, ale žijí mimo Prahu, a nemají možnost navštěvovat běžnou výuku v Lauderových školách. Studium probíhá v češtině, ale je otevřené také zájemcům ze Slovenské republiky, popřípadě Čechům a Slovákům žijícím v zahraničí.

Studium v e-škole je určeno dětem ve věku 6 –18 let. Výuka probíhá v odpoledních hodinách a studenti se jí účastní online prostřednictvím vlastního počítače nebo zapůjčeného tabletu a sluchátek s mikrofonem. V jedné třídě je vždy maximálně 6 žáků podobného věku. Všichni se během výuky navzájem vidí, hovoří spolu nebo ve virtuálním prostředí pracují na nejrůznějších typech úkolů.

V rámci programu e-školy nabízíme studium židovské výchovy, moderní hebrejštiny a angličtiny. Každý z těchto předmětů se vyučuje dvakrát týdně. Každá hodina trvá 45 minut. Není nutné studovat všechny 3 nabízené předměty, je však potřeba účastnit se obou týdenních hodin u zvoleného předmětu.

Studium včetně studijních materiálů je zcela zdarma. Zájemcům můžeme také zdarma zapůjčit tablet. Všichni žáci na konci roku dostanou vysvědčení o absolvování kurzu.

Během školního roku se studenti několikrát scházejí se svými učiteli osobně v Praze – vždy v září při slavnostním zahájení školního roku, v červnu při předávání vysvědčení a během jara při společném víkendovém šabatonu studentů e-školy a jejich rodičů. Náklady na ubytování a cestovné během šabatonu plně hradí Nadace R. S. Laudera.

Přihlášky do e-školy na školní rok 2016/17, prosím, zasílejte pomocí elektronického dotazníku nejpozději do 31. května 2016.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na koordinátorku e-školy Terezu Gafnu Váňovou na emailu gafna@team.clicktobejewish.cz nebo na telefonu +420 777 700 858.

Novinky