Profily učitelů

Jan Divecký

Jan Divecký

byl vedoucím pražského rabinátu ŽOP a zástupcem ředitele LŠ pro židovskou výchovu. Učil judaismus dospělé v rámci programů Midraši Tiferet Uzi. Napsal a přeložil několik knih s židovskou tématikou, například Příběhy Tóry a Příběhy knihy Ester. V letech 1999-2010 učil židovskou výchovu a judaismus na základní škole a gymnáziu LŠ. Publikuje týdenní Šmílův Daf.

V e-škole učí kurz „Studium mišny“ a „Tóra a Raši“ v programu pro dospělé studenty.

Alena Dosedlová

Alena Dosedlová

vystudovala bulharistiku a kroatistiku na Filosofické fakultě UK a právnickou fakultu tamtéž. Angličtinu učí od roku 2000, v e-škole od roku 2014. Neumí běhat, proto cvičí jógu, hodně čte a neustále něco vyrábí a předělává. Je autorkou blogu Not Just Mom.

V e-škole učí anglický jazyk v programu pro děti.

Peer Friedmann

Peer Friedmann

vystudoval literaturu na telavivské univerzitě, kde absolvoval diplomovou práci o Karlu Čapkovi. Studoval i na FF UK. Překládá beletrii z češtiny do hebrejštiny (mj. romány Jáchyma Topola a Ladislava Fukse, eseje Karla Čapka, deníky Helgy Weissové či Michala Krause). Učí hebrejštinu a semináře židovských studií na Lauderových školách v Praze.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti.

Julie Ginzberg-Ravinger

Julie Ginzberg-Ravinger

vystudovala hebraistiku a kroatistiku na FF UK. Dnes ale žije v izraelském Tel Avivu a pokud zrovna nevyučuje, podílí se na přípravě informačního webu FŽO nebo na chodu centra pro děti ze znevýhodněného prostředí v Jaffo Dalet. Týdně uplave pět kilometrů a ráda chodí pěšky.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti.

Zuzana Šoši Kadlečková

Zuzana Šoši Kadlečková

je absolventkou anglistiky a hebraistiky na FF UK. Vyučovala hebrejštinu na pražském Ulpanu a v Lauderových školách, podílí se na aktivitách neziskové organizace zajišťující chod malé školy v indickém Himálaji, kde několik let strávila. Příležitostně překládá izraelskou poezii, pravidelně cvičí jógu, ráda řídí, miluje moře a chutě asijské kuchyně.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro dospělé.

Rabi Menachem Kalcheim

Rabi Menachem Kalcheim

své rabínské vzdělání získal na ješivách v Jeruzalémě a v Bejt Elu. Má také magisterský titul v oboru sociální práce a partnerské poradenství. Působí jako pedagogický konzultant na střední náboženské škole v Bejt Elu a je pomocným rabínem pražského rabinátu. Se svou ženou Malki vychovává 7 dětí.

V e-škole učí kurz „Partnerství v dnešním židovském světě“ v programu pro dospělé.

Štěpán Menaše Kliment

Štěpán Menaše Kliment

absolvoval Lauderovo gymnázium. Následně vystudoval FHS UK. Rok strávil na švédském institutu židovských studií Paideia, dva roky pak na ješivách v Izraeli. V roce 2010 získal rabínskou smichu od slavného dajana rav Zalman Nechemji Goldberga a současně i rabínskou smicha od rabínů rav Landese a rav Strikovskeho. Je rabínem Židovské obce v Brně a zároveň je odpovědný za košer certifikaci restaurace King Solomon.

V e-škole učí kurz "Všední den v životě žida" v programu pro dospělé studenty.

Mariana Kuželová

Mariana Kuželová

vystudovala hebraistiku na FF UK a strávila rok na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Hebrejštinu učila také v jazykové škole Ulpan a v mateřské škole. Hraje na saxofon a ráda tančí. V současné době žije v Izraeli, kde studuje tanec.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti i v e-škole pro dospělé studenty.

Rabín Daniel Mayer

Rabín Daniel Mayer

studoval na Zemském rabínském Ústavu v Budapešti, kde roku 1984 obdržel smichu. Studium pedagogiky –vzdělávání dospělých na speciálních kursech Ministerstva školství Izraele, studium na FF UK Ústav Blízkého východu a Afriky, 2012 Ph.D. Zajímá se o historii, obecnou a biblickou archeologii a numismatiku. Publikuje v měsíčníku Maskil a v teologických a numismatických časopisech.

V e-škole učí židovskou výchovu v programu pro děti.

Tereza Moravcová

Tereza Moravcová

studovala arabistiku a hebraistiku na FF UK a Mezinárodní vztahy na FSS MU. Hebrejštinu vyučovala na Lauderových školách a v jazykové škole Ulpan. Má ráda současnou izraelskou literaturu, hory, kolo a běžky. V současné době místo šlapání do kopce v Dolomitech vozí kočárek a místo Davida Grossmana čte Ondřeje Sekoru.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti.

Irena Němcová

Irena Němcová

vystudovala sociologii a sociální práci na FSS MU a FF UK. Kromě práce sociální pracovnice, kterou vykonává na Židovské obci v Praze, se zabývala koordinací aktivit pražského ulpanu a tři roky učila židovskou výchovu v LŠ. Ráda se učí nové věci, cvičí a dělá cokoliv spojeného s jídlem.

Je asistentkou koordinátorky e-školy.

Martin Šmok

Martin Šmok

dokumentarista a poradce americké USC Shoah Foundation pro vzdělávací programy, se přes dvacet let zabývá tvorbou multimediálních materiálů využívajících svědectví pamětníků genocid v různých kontextech. Kromě vzdělávací práce, publikací a výzkumu na poli moderních židovských dějin je autorem expozic a výstav na stejné téma, ta poslední byla o židovském životě za normalizace.

V e-škole učí kurz "Býti českým židem" v programu pro dospělé studenty.

Daniel Vaněk

Daniel Vaněk

vystudoval hebraistiku na Filosofické fakultě UK, kromě výuky na e-škole je kantorem (chazanem) Federace židovských obcí v ČR a vede bohoslužby v pražské Jubilejní synagoze. Kromě služby židovské obci a škole jsou jeho zálibou starožitnosti.

V e-škole učí židovskou výchovu v programu pro děti.

Tereza Gafna Váňová

Tereza Gafna Váňová

vystudovala angličtinu a základy společenských věd na Pedf UK a hebraistiku na Oxford University ve Velké Británii. Pracuje jako učitelka židovské výchovy a hebrejštiny v denním studiu na Lauderových školách. Ráda vaří, peče, plave a chodí po horách. Je autorkou blogu Lo ba-šmajim.

Je koordinátorkou lauderovské e-školy.

Aleš Weiss

Aleš Weiss

vystudoval Filosofickou fakultu UK obor religionistika, kde je v současnosti doktorandem. V letech 2005–2010 studoval na Institutu židovských studií Pardes v Jeruzalémě, který kombinuje tradiční židovské vzdělání s akademickou otevřeností. Od r. 2010 pracuje v kulturním a vzdělávacím centru Židovského muzea v Praze, kde je koordinátorem večerních vzdělávacích programů. Jako pedagog spolupracuje s Pražským centrem židovských studií při Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

V e-škole učí kurz „Mnoho tváří judaismu“ v programu pro dospělé studenty.

Kateřina Willey

Kateřina Willey

kromě vyučování v e-learningu Lauderových škol pracuje také jako lektorka angličtiny v jazykových školách Presto, Ability a Aldea. Studovala cestovní ruch na Vyšší odborné škole v Hradci Králové. Šest let žila ve Velké Británii, kde se mimo jiné věnovala i studiu angličtiny a získala cambridgské certifikáty FCE (First certificate in English) and CAE (certificate in advanced English). Ve volném čase ráda cestuje, vaří, plave a jezdí na kole.

V e-škole učí anglický jazyk v programu pro děti.Novinky