Profily učitelů

Alena Dosedlová

Alena Dosedlová

vystudovala bulharistiku a kroatistiku na Filosofické fakultě UK a právnickou fakultu tamtéž. Angličtinu učí od roku 2000, v e-škole od roku 2014. Neumí běhat, proto cvičí jógu, hodně čte a neustále něco vyrábí a předělává.

Je autorkou blogu Not Just Mom.

V e-škole učí anglický jazyk v programu pro děti.

Peer Friedmann

Peer Friedmann

vystudoval literaturu na telavivské univerzitě, kde absolvoval diplomovou práci o Karlu Čapkovi. Studoval i na FF UK. Překládá beletrii z češtiny do hebrejštiny (mj. romány Jáchyma Topola a Ladislava Fukse, eseje Karla Čapka, deníky Helgy Weissové či Michala Krause). Učí hebrejštinu a semináře židovských studií na Lauderových školách v Praze.

V e-škole učí hebrejský jazyk pro pokročilé v programu pro dospělé.

Julie Ginzberg-Ravinger

Julie Ginzberg-Ravinger

hebraistiku vystudovala před lety společně s kroatistikou na FF UK v Praze, pak pracovala jako redaktorka. Dnes už ale žije v izraelském Tel Avivu a pokud zrovna nevyučuje online, bude se nejspíš nacházet v místním zvířecím útulku, kde se na dobrovolnické bázi věnuje práci se psy. Miluje vodu a moře. Týdně uplave aspoň 10 kilometrů, příležitostně píše do českých periodik a protože si zatím nekoupila vysněnou motorku, ráda chodí pěšky.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti.

Alžběta Glancová

Alžběta Glancová

studovala hebraistiku v na FF UK v Praze, FU v Berlíně a Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Hebrejštinu učí v pražském Ulpanu a v mateřské škole Na Výšinách. Příležitostně překládá. Kromě hebrejštiny se zajímá o vaření a židovskou kuchyni, teoreticky i prakticky. Spolu s ilustrátorkou Lucií Lučanskou je autorkou hebrejského slabikáře Alef bet teď!, který vyjde v září 2019.

Zuzana Shoshi Kadlečková

Zuzana Shoshi Kadlečková

je absolventkou anglistiky a hebraistiky na FF UK. Vyučovala hebrejštinu na pražském Ulpanu a v Lauderových školách, podílí se na aktivitách neziskové organizace zajišťující chod malé školy v indickém Himálaji, kde několik let strávila. Příležitostně překládá izraelskou poezii, pravidelně cvičí jógu, ráda řídí, miluje moře a chutě asijské kuchyně.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro dospělé.

Karolina Kašeová

Karolina Kašeová

studovala hebraistiku na FF UK. Jeden akademický rok strávila na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, kde se věnovala moderní hebrejštině, jazyku jidiš a jidiš literatuře. Hebrejštinu učí v pražském Ulpanu. Ráda vaří, zahradničí a zpívá. Se svými přáteli založila v roce 2015 klezmerovou kapelu Mi Martef, která interpretuje známé i méně známé jidiš písně.

V e-škole učí hebrejštinu pro děti.

Štěpán Menaše Kliment

Štěpán Menaše Kliment

absolvoval Lauderovo gymnázium. Následně vystudoval FHS UK. Rok strávil na švédském institutu židovských studií Paideia, dva roky pak na ješivách v Izraeli. V roce 2010 získal rabínskou smichu od slavného dajana rav Zalman Nechemji Goldberga a současně i rabínskou smicha od rabínů rav Landese a rav Strikovskeho. Je rabínem Židovské obce v Brně a zároveň je odpovědný za košer certifikaci restaurace King Solomon.

V e-škole učí kurz "Příběhy otců, matek, synů a dcer" v programu pro dospělé studenty.

Mariana Kuželová

Mariana Kuželová

vystudovala hebraistiku na FF UK a poté strávila rok na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V Praze učila hebrejštinu v jazykové škole Ulpan a v mateřské škole při ŽOP. Hraje na saxofon a ráda tančí. Od roku 2017 žije opět v Izraeli, kde studuje tanec na Jeruzalémské Akademii hudby a tance.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti i v e-škole pro dospělé studenty.

Rabín Daniel Mayer

Rabín Daniel Mayer

studoval na Zemském rabínském Ústavu v Budapešti, kde roku 1984 obdržel smichu. Studium pedagogiky – vzdělávání dospělých na speciálních kursech Ministerstva školství Izraele, studium na FF UK Ústav Blízkého východu a Afriky, 2012 Ph.D. Zajímá se o historii, obecnou a biblickou archeologii a numismatiku. Publikuje v měsíčníku Maskil a v teologických a numismatických časopisech.

V e-škole učí židovskou výchovu v programu pro děti a paraša hašavua v programu pro dospělé.

Irena Němcová

Irena Němcová

vystudovala sociologii a sociální práci na FSS MU a FF UK. Kromě práce sociální pracovnice, kterou vykonává na Židovské obci v Praze, se zabývala koordinací aktivit pražského ulpanu a tři roky učila židovskou výchovu v LŠ. Ráda se učí nové věci, cvičí a dělá cokoliv spojeného s jídlem.

Je koordinátorkou e-školy.

Linda Štucbartová

Linda Štucbartová

se věnuje česko-izraelským vztahům z pohledu inovací a propojování komerční a akademické sféry. Lektorské zkušenosti má z prostředí státní správy, akademické sféry i z nadnárodních korporací. Založila firmu Diversio, je členkou Výkonné rady Česko-izraelské obchodní komory, členkou Rady pro komercializaci Univerzity Karlovy a autorkou TedX na téma Inovujte jako Izraelci.

V e-škole učí kurz Izrael jako Start Up Nation v programu pro dospělé studenty.

Monika Tintěrová

Monika Tintěrová

je absolventkou pražské hebraistiky a plzeňských blízkovýchodních studií. Pobývala na různých místech v zahraničí, mimo jiné i v Jeruzalémě, kde strávila akademický rok výzkumem pro svoji dizertační práci zaměřenou na hebrejskou poezii a hraním divadla na The Hebrew University of Jerusalem. Věnuje se hebrejštině, studiu na DAMU, herectví, pohybu, psaní a pití kávy.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro dospělé studenty.

Daniel Vaněk

Daniel Vaněk

vystudoval hebraistiku na Filosofické fakultě UK, kromě výuky na e-škole je kantorem (chazanem) Federace židovských obcí v ČR a vede bohoslužby v pražské Jubilejní synagoze. Kromě služby židovské obci a škole jsou jeho zálibou starožitnosti.

V e-škole učí židovskou výchovu v programu pro děti.

Tereza Gafna Váňová

Tereza Gafna Váňová

vystudovala angličtinu a základy společenských věd na Pedf UK a hebraistiku na Oxford University ve Velké Británii. Pracuje jako učitelka židovské výchovy a hebrejštiny v denním studiu na Lauderových školách. Ráda vaří, peče, plave a chodí po horách.

Je autorkou blogu Lo ba-šmajim.

Je koordinátorkou lauderovské e-školy.

Kateřina Willey

Kateřina Willey

kromě vyučování v e-learningu Lauderových škol pracuje také jako lektorka angličtiny v jazykových školách Presto, Ability a Aldea. Studovala cestovní ruch na Vyšší odborné škole v Hradci Králové. Šest let žila ve Velké Británii, kde se mimo jiné věnovala i studiu angličtiny a získala cambridgské certifikáty FCE (First certificate in English) and CAE (certificate in advanced English). Ve volném čase ráda cestuje, vaří, plave a jezdí na kole.

V e-škole učí anglický jazyk v programu pro děti.Novinky