Profily učitelů

Jan Divecký

Jan Divecký

byl vedoucím pražského rabinátu ŽOP a zástupcem ředitele LŠ pro židovskou výchovu. Učil judaismus dospělé v rámci programů Midraši Tiferet Uzi. Napsal a přeložil několik knih s židovskou tématikou, například Příběhy Tóry a Příběhy knihy Ester. V letech 1999-2010 učil židovskou výchovu a judaismus na základní škole a gymnáziu LŠ. Publikuje týdenní Šmílův Daf.

V e-škole učí kurz „Studium mišny“ a „Tóra a Raši“ v programu pro dospělé studenty.

Alena Dosedlová

Alena Dosedlová

vystudovala bulharistiku a kroatistiku na Filosofické fakultě UK a právnickou fakultu tamtéž. Angličtinu učí od roku 2000, v e-škole od roku 2014. Neumí běhat, proto cvičí jógu, hodně čte a neustále něco vyrábí a předělává.

Je autorkou blogu Not Just Mom.

V e-škole učí anglický jazyk v programu pro děti.

Michael Dunajevský

Michael Dunajevský

absolvoval Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě v oboru jazyk a literatura jidiš. Přednášel na Karlově univerzitě a v Jidiš institutu při Vilniuské univerzitě. Nyní překladatel a lektor jazyků jidiš a hebrejštiny.

V e-škole učí "Jidiš pro začátečníky" v programu pro dospělé

Peer Friedmann

Peer Friedmann

vystudoval literaturu na telavivské univerzitě, kde absolvoval diplomovou práci o Karlu Čapkovi. Studoval i na FF UK. Překládá beletrii z češtiny do hebrejštiny (mj. romány Jáchyma Topola a Ladislava Fukse, eseje Karla Čapka, deníky Helgy Weissové či Michala Krause). Učí hebrejštinu a semináře židovských studií na Lauderových školách v Praze.

V e-škole učí hebrejský jazyk pro pokročilé v programu pro dospělé.

Julie Ginzberg-Ravinger

Julie Ginzberg-Ravinger

vystudovala hebraistiku a kroatistiku na FF UK. Dnes ale žije v izraelském Tel Avivu a pokud zrovna nevyučuje, podílí se na přípravě informačního webu FŽO nebo na chodu centra pro děti ze znevýhodněného prostředí v Jaffo Dalet. Týdně uplave pět kilometrů a ráda chodí pěšky.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti.

Alžběta Glancová

Alžběta Glancová

studovala hebraistiku v na FF UK v Praze, FU v Berlíně a Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Hebrejštinu učí v pražském Ulpanu a v mateřské škole Na Výšinách. Příležitostně překládá. Kromě hebrejštiny se zajímá o vaření a židovskou kuchyni, teoreticky i prakticky. Spolu s ilustrátorkou Lucií Lučanskou je autorkou hebrejského slabikáře Alef bet teď!, který vyjde v září 2019.

Zuzana Shoshi Kadlečková

Zuzana Shoshi Kadlečková

je absolventkou anglistiky a hebraistiky na FF UK. Vyučovala hebrejštinu na pražském Ulpanu a v Lauderových školách, podílí se na aktivitách neziskové organizace zajišťující chod malé školy v indickém Himálaji, kde několik let strávila. Příležitostně překládá izraelskou poezii, pravidelně cvičí jógu, ráda řídí, miluje moře a chutě asijské kuchyně.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro dospělé.

Irena Kalhousová

Irena Kalhousová

je ředitelkou Rady Herzlova centra izraelských studií na UK a přednáší na FSV UK. Dříve působila jako analytička v Institute for National Security Studies v Tel Avivu, výzkumnice v Interdisciplinary Center v izraelské Herzliy a hlavní analytička v Pražském institutu bezpečnostních studií. Irena se specializuje na Izrael, arabsko-izraelský konflikt a bezpečnost na Blízkém východě. V současnosti se zájem jejího výzkumu přenesl více do střední Evropy. Ve své doktorandské práci se věnovala vztahům Polska, Česká republiky, a Maďarska k Izraeli. Publikovala v mnoha českých a zahraničních časopisech zaměřených na bezpečnost a mezinárodní vztahy. Je pravidelně zvána do českých a zahraničních médií, kde komentuje události na Blízkém východě a zahraniční politiku středoevropských zemí. Irena vystudovala politologii na Hebrejské univerzitě v Jerusalémě, Evropská studia na univerzitě v Cambridge a nyní dokončuje doktorát na London School of Economics and Political Science.

V e-škole učí "Izrael v roce 2019: Silný nebo ohrožený?" v programu pro dospělé.

Rabi Menachem Kalcheim

Rabi Menachem Kalcheim

své rabínské vzdělání získal na ješivách v Jeruzalémě a v Bejt Elu. Má také magisterský titul v oboru sociální práce a partnerské poradenství. Působí jako pedagogický konzultant na střední náboženské škole v Bejt Elu a je pomocným rabínem pražského rabinátu. Se svou ženou Malki vychovává 7 dětí.

V e-škole učí kurz „Partnerství v dnešním židovském světě“ v programu pro dospělé.

Karolina Kašeová

Karolina Kašeová

studovala hebraistiku na FF UK. Jeden akademický rok strávila na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, kde se věnovala moderní hebrejštině, jazyku jidiš a jidiš literatuře. Hebrejštinu učí v pražském Ulpanu. Ráda vaří, zahradničí a zpívá. Se svými přáteli založila v roce 2015 klezmerovou kapelu Mi Martef, která interpretuje známé i méně známé jidiš písně.

V e-škole učí hebrejštinu pro děti.

Štěpán Menaše Kliment

Štěpán Menaše Kliment

absolvoval Lauderovo gymnázium. Následně vystudoval FHS UK. Rok strávil na švédském institutu židovských studií Paideia, dva roky pak na ješivách v Izraeli. V roce 2010 získal rabínskou smichu od slavného dajana rav Zalman Nechemji Goldberga a současně i rabínskou smicha od rabínů rav Landese a rav Strikovskeho. Je rabínem Židovské obce v Brně a zároveň je odpovědný za košer certifikaci restaurace King Solomon.

V e-škole učí kurz "Všední den v životě žida" v programu pro dospělé studenty.

Magdalena Křížová

Magdalena Křížová

vystudovala hebraistiku a starořečtinu na FF UK, kde v současné době píše doktorskou práci o spisovateli A. B. Jehošuovi. Kromě výuky hebrejštiny staré i nové se věnuje překládání současné izraelské literatury, redakční práci a psaní aktualit ze židovského světa pro portál Židovského tiskového a informačního servisu. Svůj volný čas tráví ráda s dětmi, četbou a hrou na klavír.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti.

Mariana Kuželová

Mariana Kuželová

vystudovala hebraistiku na FF UK a poté strávila rok na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V Praze učila hebrejštinu v jazykové škole Ulpan a v mateřské škole při ŽOP. Hraje na saxofon a ráda tančí. Od roku 2017 žije opět v Izraeli, kde studuje tanec na Jeruzalémské Akademii hudby a tance.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti i v e-škole pro dospělé studenty.

Rabín Daniel Mayer

Rabín Daniel Mayer

studoval na Zemském rabínském Ústavu v Budapešti, kde roku 1984 obdržel smichu. Studium pedagogiky – vzdělávání dospělých na speciálních kursech Ministerstva školství Izraele, studium na FF UK Ústav Blízkého východu a Afriky, 2012 Ph.D. Zajímá se o historii, obecnou a biblickou archeologii a numismatiku. Publikuje v měsíčníku Maskil a v teologických a numismatických časopisech.

V e-škole učí židovskou výchovu v programu pro děti a paraša hašavua v programu pro dospělé.

Tereza Moravcová

Tereza Moravcová

studovala arabistiku a hebraistiku na FF UK a Mezinárodní vztahy na FSS MU. Hebrejštinu vyučovala na Lauderových školách a v jazykové škole Ulpan. Má ráda současnou izraelskou literaturu, hory, kolo a běžky. V současné době místo šlapání do kopce v Dolomitech vozí kočárek a místo Davida Grossmana čte Ondřeje Sekoru.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti.

Irena Němcová

Irena Němcová

vystudovala sociologii a sociální práci na FSS MU a FF UK. Kromě práce sociální pracovnice, kterou vykonává na Židovské obci v Praze, se zabývala koordinací aktivit pražského ulpanu a tři roky učila židovskou výchovu v LŠ. Ráda se učí nové věci, cvičí a dělá cokoliv spojeného s jídlem.

Je koordinátorkou e-školy.

Martin Šmok

Martin Šmok

dokumentarista a poradce americké USC Shoah Foundation pro vzdělávací programy, se přes dvacet let zabývá tvorbou multimediálních materiálů využívajících svědectví pamětníků genocid v různých kontextech. Kromě vzdělávací práce, publikací a výzkumu na poli moderních židovských dějin je autorem expozic a výstav na stejné téma, ta poslední byla o židovském životě za normalizace.

V e-škole učí kurz "Býti českým židem" v programu pro dospělé studenty.

Daniel Vaněk

Daniel Vaněk

vystudoval hebraistiku na Filosofické fakultě UK, kromě výuky na e-škole je kantorem (chazanem) Federace židovských obcí v ČR a vede bohoslužby v pražské Jubilejní synagoze. Kromě služby židovské obci a škole jsou jeho zálibou starožitnosti.

V e-škole učí židovskou výchovu v programu pro děti.

Tereza Gafna Váňová

Tereza Gafna Váňová

vystudovala angličtinu a základy společenských věd na Pedf UK a hebraistiku na Oxford University ve Velké Británii. Pracuje jako učitelka židovské výchovy a hebrejštiny v denním studiu na Lauderových školách. Ráda vaří, peče, plave a chodí po horách.

Je autorkou blogu Lo ba-šmajim.

Je koordinátorkou lauderovské e-školy.

Aleš Weiss

Aleš Weiss

vystudoval Filosofickou fakultu UK obor religionistika, kde je v současnosti doktorandem. V letech 2005–2010 studoval na Institutu židovských studií Pardes v Jeruzalémě, který kombinuje tradiční židovské vzdělání s akademickou otevřeností. Od roku 2010 pracuje v kulturním a vzdělávacím centru Židovského muzea v Praze, kde je koordinátorem večerních vzdělávacích programů. Jako pedagog spolupracuje s Pražským centrem židovských studií při Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

V e-škole učí kurz „Mnoho tváří judaismu“ v programu pro dospělé studenty.

Kateřina Willey

Kateřina Willey

kromě vyučování v e-learningu Lauderových škol pracuje také jako lektorka angličtiny v jazykových školách Presto, Ability a Aldea. Studovala cestovní ruch na Vyšší odborné škole v Hradci Králové. Šest let žila ve Velké Británii, kde se mimo jiné věnovala i studiu angličtiny a získala cambridgské certifikáty FCE (First certificate in English) and CAE (certificate in advanced English). Ve volném čase ráda cestuje, vaří, plave a jezdí na kole.

V e-škole učí anglický jazyk v programu pro děti.Novinky