e-škola pro dospělé

O co jde?

E-škola pro dospělé nabízí on-line kurzy židovských studií a hebrejštiny. Lauderovy školy jej zřídily v roce 2017 pro ty, kteří mají zájem o studium, ale pracovní nebo rodinné povinnosti jim nedovolují docházet do běžných kurzů mimo domov.

Jak to funguje?

K účasti v  kurzu je potřeba pouze počítač nebo tablet, sluchátka s mikrofonem, web kamera a připojení k internetu. Hodiny probíhají online v reálném čase. Ke kurzům je možné připojit se z domova poté, co uložíte děti ke spánku resp. ve večerních hodinách.

Kdo se může přihlásit?

Kurzy jsou určeny primárně pro rodiče studentů Lauderových škol a studentů žákovského e-learningu, při volné kapacitě ale přijímáme všechny zájemce z širší židovské obce nebo zájemce s židovským rodinným zázemím.

Jaké kurzy jsou v nabídce?

V současné době nabízíme od podzimu 2018 kurzy:

  • Býti českým židem (Martin Šmok)
  • Všední den v životě žida (rabín Štěpán Kliment)
  • Moderní hebrejština – začátečníci – „ALEF“ (Šoši Kadlečková)
  • Moderní hebrejština – začátečníci – „ALEF plus“ (Šoši Kadlečková, Mariana Kuželová)
  • Moderní hebrejština – „BET“ (Mariana Kuželová)

Podrobnosti ke kurzům naleznete v letáku zde.

Jak se do e-školy pro dospělé přihlásit?

Do kurzů vypisovaných na dané pololetí se můžete přihlásit vždy v červnu nebo v  prosinci prostřednictvím elektronického dotazníku, jenž najdete zde.

Máte další otázky?

V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte koordinátorku e-školy Gafnu Váňovou na emailu gafna@team.clicktobejewish.cz nebo na telefonu 777 700 858 příp. asistentku koordinátorky Irenu Němcovou na emailu irena@team.clicktobejewish.cz.Novinky