Přijímací zkoušky

důležité info

Platby v jídelně

na leden

Den otevřeného vyučování

anotace hodin

Platby v jídelně

na prosinec

Poradce pro studium v zahraničí

Matěj Dostál

Platby

NE hotovost

  • 29/01 14:00 Den otevřených dveří (G), do 18 h
  • 31/01   Vysvědčení
  • 10/02   Odpolední dílna pro rodiče a děti — Tu bišvat
  • 11/02   Konference In medias res
  • 01/03   Uzávěrka přihlášek na G
  • 04/03   Odpolední dílna pro rodiče a děti — Purim

Zápisy a přijímací zkoušky