Informace

pro budoucí 1.Z a 1.G

Zápisy

1. třída, MŠ

Kvinta_2018–2019

(rozdílové zkoušky)

Prima_2018-2019

(po odhlašování zájemců)

Výsledky zápisu

do MŠ (2018/2019)

Výsledky zápisu

do 1. třídy ZŠ (2018/2019)

  • 15/06   Malé maturity – písemné
  • 18/06   Malé maturity – ústní
  • 18/06   Seminář k SP (5.O–7.O)
  • 20/06 18:00 Třídní schůzky budoucí 1.Z a 1.O
  • 20/06   Obhajoby seminárních prací (do 22. 6.)
  • 20/06 17:00 Třídní schůzky budoucí 6.Z a nových dětí v MŠ

Zápisy a přijímací zkoušky