Volnočasové aktivity

2. pololetí

e-learning pro dospělé

jarní semestr únor 2019 – červen 2019

Poděkování

za finanční dar

Den otevřeného vyučování

Anotace hodin

Platby v jídelně

na prosinec a leden

Platby v jídelně

na listopad

  • 29/01   Den otevřených dveří (G)
  • 31/01   Prezentace půlročních projektů
  • 01/02   Pololetní prázdniny – škola je zavřená
  • 19/02   Studentská konference In medias res
  • 08/03   Šabaton e-školy (10. 3.)
  • 18/03   Purimová odpolední dílna pro rodiče a děti

Zápisy a přijímací zkoušky